Logo V

EN

Програма «Архітектори стійких громад»

Задонатити Задонатити Задонатити EN Задонатити EN Назад Програма «Архітектори стійких громад» Розвиток інклюзивного та стійкого суспільства від проєкту TULA [Литва — Україна] Про проєкт Програма

Read More »

2019 – 2021 Академічні дослідження

 • Початок академічного дослідження.
 • Участь у науковій конференції інституту Mimer при університеті Лінчепінга (Швеція).
 • Відвідування Народних вищих шкіл у Малунзі, Кіруні, Лінчопінгу.
 • Вивчення робіт дослідників НВШ з країн Північної Європи, Балтії, США, Канади, Польщі.
 • Підтвердження гіпотези про наріжне значення галузі неформальної освіти дорослих для розвитку усвідомленого, проактивного суспільства.
 • Підготовка проєкту Концепції Української Народної вищої школи.

August 2022 — to this day Repairing and trainings

 • Organizing the activity of Training Center for Basic Tactical Medicine on the base of the Folk High School Vovchok.
 • Equipping a dormitory for 16 people and two classrooms for the start of classes at the School and Training Center for Basic Tactical Medicine for military and civilians.
 • Preparing development programs for civil society.
 • Instructors are conducting training for unoccupied settlements in Kyiv and Chernihiv regions.
 • Preparing training on mine safety and psychological help.
 • Continue repairing the school.

2016 – 2018 Знайомство з фолькбільдунґом

 • Знайомство із системою освіти Швеції, відвідування першої Народної вищої школи Біскопс Арно.
 • Початок дослідження феномену народної освіти у Швеції (folkbildning) і Народних вищих шкіл.
 • Виникнення гіпотези про те, що скандинавські країни мають унікальну гуманітарну технологію трансформації суспільства, що ґрунтується на галузі неформальної освіти дорослих.
 • Вивчення ролі Народних вищих шкіл як ключового елемента інфраструктури неформальної освіти дорослих.

2019 – 2021 Академічні дослідження

 • Початок академічного дослідження.
 • Участь у науковій конференції інституту Mimer при університеті Лінчепінга (Швеція).
 • Відвідування Народних вищих шкіл у Малунзі, Кіруні, Лінчопінгу.
 • Вивчення робіт дослідників НВШ з країн Північної Європи, Балтії, США, Канади, Польщі.
 • Підтвердження гіпотези про наріжне значення галузі неформальної освіти дорослих для розвитку усвідомленого, проактивного суспільства.
 • Підготовка проєкту Концепції Української Народної вищої школи.

2021 Придбання будівлі для школи

 • Після річних пошуків — придбання двох будівель старої школи (1912 та 1886 років) у селі Вовчок Чернігівської області.
 • Початок ремонтно-відновлювальних робіт.

24 лютого 2022 – серпень 2022 Підготовка інструкторів

 • З перших днів війни ми були зосереджені на організації освітньої діяльності у сфері тактичної медицини для надання допомоги постраждалим під час бойових дій. Фінський дослідник руху Народних вищих шкіл описав основні функції НВШ у роки війни: медична підготовка, підготовка суспільства до життя і діяльності в умовах війни.
 • Партнерство з національною агенцією однієї зі Скандинавських країн для підготовки інструкторів тактичної медицини за стандартами ТССС/ТЕСС. Сприяння в організації ГО «Тактична медицина Північ», засновниками якої стали випускники першого курсу тренерів.
 • Реєстрація ГО «Народна вища школа «Вовчок», відкриття рахунків.
 • Рішення про створення Центру підготовки з основ тактичної медицини для військових та цивільних осіб на базі Народної вищої школи «Вовчок». Підтримка ініціативи партнерами.

Серпень 2022 - до сьогодні Ремонтні роботи і тренінги

 • Організація діяльності навчального центру тактичної медицини на базі Народної вищої школи «Вовчок».
 • Обладнання гуртожитку на 16 місць та двох навчальних аудиторій для початку роботи Школи та Центру підготовки з основ тактичної медицини для військових та цивільних осіб.
 • Підготовка програм розвитку громадянського суспільства.
 • Інструктори проводять два тренінги для деокупованих населених пунктів Київської та Чернігівської областей. 
 • Працюємо над розробкою тренінгів з мінної безпеки та психологічної допомоги.
 • Продовжуємо ремонтні роботи у школі.

February 24, 2022 — the beginning of the war – July 2022 Training instructors

 • Since the very first days of the war, we’ve been focused on the organization of educational activity in the field of tactical medicine to provide assistance to victims of military actions. A Finland researcher working on Folk high school movement described the main functions of FHS in wartime: medical training, training the society to live and act in war.
 • Partnership with a national agency from one of the Scandinavian countries to train Tactical Medicine Instructors on TCCC/TECC Standards. Assistance in organizing the NGO TACTICAL MEDICINE NORTH  organization, founded by the alumni of the first training course.
 • Registering the NGO Folk High School Vovchok organization, opening accounts.
 • The decision to create a Training Center for Basic Tactical Medicine for military and civilians on the base of the Folk High School Vovchok. Support from partners.

Leave your details for a consultation

2021 Purchasing school building

 • After a year of searches, purchasing two buildings of an old school (1912 and 1886 years) in the Vovchok village, Chernihiv Oblast.
 • Beginning repairing works.

2019 - 2021 Academic research

 • Beginning academic research.
 • Participating in Mimer institution science conference at the University of Linköping (Sweden).
 • Attending Folk High Schools in Malung, Kiruna, Linköping.
 • Studying the works of Folk High School researchers from Northern Europe, Baltics, the USA, Canada, Poland.
 • Confirming the hypothesis about the cornerstone significance of non-formal public adult education to develop a conscious and proactive society.
 • Preparing the Concept of Ukrainian Folk High School project. 

2016 -2018 Meeting Folkbildung

 • Getting acquainted with the Swedish education system, attending Biskops Arnö, the first Folk High School.

 • Beginning the research of Swedish folkbildning and Folk High Schools phenomenon.
 • The emergence of a hypothesis that Scandinavian countries have a unique technology to transform society, based on the field of non-formal public education for adults. 
 • Studying the significance of Folk High Schools as a cornerstone element of non-formal public adult education.

Leave your contacts, and we will reach you to discuss the details.

Будь ласка, залиште свої дані, і ми зв’яжемось з вами, щоб обговорити деталі.

Leave your contacts, and we will reach you to discuss the details.

Залиште дані для консультації

Будь ласка, залиште свої дані, і ми зв’яжемось з вами, щоб обговорити деталі.